Новости

Воведување БОНУС ПРОГРАМА - дополнителен попуст изразен во поени

АМСМ Партнер - Националната програма за попусти можете да ја користите доколку поседувате Classic, Europe Premium или Light членство, а Ви обезбедува можност за користење на низа попусти и бенефиции во над 200 продажни места на територијата на Република Македонија.

Во времетраење од еден членски период, кој изнесува 12 месеци, АМСМ Партнер попустите можете да ги користите неограничен број пати и само со покажување на валидна АМСМ членска картичка.

Во овој период воведуваме новина во АМСМ Партнер програмата – АМСМ Бонус програма, што значи можност покрај добиениот попуст да добиете и дополнителен попуст изразен во поени.

Дел од АМСМ партнерите се вклучени во Бонус програмата. Листа со АМСМ Партнери вклучени во Бонус програмата е прикажана на АМСМ мобилната апликација и партнер брошурата што ја добивате со членското списание АМСМ Клуб мобилити во печатено и електронско издание.

Поволности за членовите
Со покажувањето на вашата АМСМ членска картичка во продажните места кои се означени како АМСМ ПАРТНЕР и се вклучени во АМСМ Бонус програмата,  освен добиениот попуст, сега ќе имате можност и за собирање на бонус поени. Еден бонус поен е еднаков на еден денар (1 поен = 1 денар).

Со собрани минимум 500 поени на членот му следува ваучер кој може да го искористи кај АМСМ партнерот од каде што ги собирал поените.

АМСМ ќе врши евиденцијата на собраните поени кај Парнерот вклучен во Бонус програмата и врз основа на тоа ќе издава вредносен ваучер.

Што повеќе купувате и го користите попустот, толку повеќе ќе имате можност да добиете вредносен ваучер кој може да го искористите кај АМСМ партнерот каде што сте ги собирале поените.

За собраните бонус поени АМСМ Членство Ви испраќа месечно известување на вашата маил адреса. Секоја дополнителна информација во однос на Бонус програмта како и кои АМСМ Партнери се вклучени во истата може да ја добиете на телефон 02/3181-108 или мејл clenstvo@amsm.com.mk.

АМСМ Бонус периодот во кој можете да собирате поени е во времетраење од една година сметано од денот на Вашето зачленување. Датумот на истекување е запишан на Вашата членска картичка.

Бонус поените може да ги искористите во текот на членската година, но не подоцна од 60 дена од датумот на истек на членството.

АМСМ Партнери вкучени во Бонус програмата:

- Хемиско чистење – ФРЕШ ЕКСПРЕС

- Модно студио ФРАН

- Кафе ресторан КОЛЕКТИВ

- Пивница СТАР ГРАД

- Оптика Отика ИТАЛИАНА

- Универзитетски Стоматолошки клинички центар Проф – Д-Р БОЈО АНДРЕСКИ

- Автоперална Пицикато